Smart Buildings

ICT en Techniek raken steeds sterker verweven. De combinatie van ICT en Techniek wordt Smart Technology genoemd. Er vindt een verschuiving plaats van geautomatiseerde gebouwen naar intelligente gebouwen.

Een Smart Building is een gebouw waarin (kunstmatige) intelligente, innovatieve technieken en processen zijn toegepast, waardoor comfort (gebruikersgemak en beleving), veiligheid, productiviteit verbeteren en bijdragen aan een duurzamer, gezonder, energiezuiniger gebouw met een hogere vastgoedwaarde. Zo’n gebouw is bijvoorbeeld: een kantoor, een hotel,  een onderwijs- of onderzoeksgebouw, een medisch centrum of een woontoren. Een gebouw is pas intelligent als het de gebruiker – door het toepassen van innovatieve ICT en Techniek – ondersteunt, ‘meedenkt’ met de mensen die er werken of wonen én informatie geeft over optimaal gebruik ervan; gebouwen die zich sterk aanpassen aan de gebruikers. Zowel voor de gebruiker als voor de eigenaar van een gebouw geeft dit een meerwaarde (win-win).

Slimme toepassingen, zoals internet-of-things (IoT), Big Data, Business Intelligence (BI) & Artificial Intelligence (AI) voor gebouwbeheer bieden steeds meer mogelijkheden. Deze trend kan mede een bijdrage leveren aan een (nog) beter energielabel. Het analyseren van de juiste data geeft inzicht in het verbruik en gebruik van het gebouw. Daarnaast kan het bijdragen aan verdere optimalisatie van installaties en processen en in het faciliteren van de gebruikers. Gezien de snelle ontwikkelingen op Smart Technology en ICT-infrastructuur gebied en de (wettelijk verplichte) verduurzaming van het Vastgoed komen de vakgebieden ICT, Techniek en Vastgoed nog dichter bij elkaar dan ooit te voren. Dit resulteert veelal in complexere en tevens interdisciplinaire vraagstukken.