Diensten

Afhankelijk van de vraagstelling en fase van het proces, programma of project kan de dienstverlening van Monreale bestaan uit activiteiten zoals:

en zijn rollen in te vullen zoals: